Παρουσίαση του Τομέα στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Μάιος 2015

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 ο Διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, πραγματοποίησε παρουσίαση της Κατεύθυνσης του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,  στα πλαίσια  ενημερωτικής εκδήλωσης για τις Κατευθύνσεις, η οποία  πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής.