ΕΜΠ / ERF / ΣΕΣ – Τεχνικό Συνέδριο για τον εξοπλισμό ασφάλειας οδικών υποδομών, Αθήνα Φεβρουάριος 2015

Περισσότεροι από 200 εμπειρογνώμονες και ασχολούμενοι με την ασφάλεια των οδικών υποδομών παρακολουθήσαν το διήμερο Τεχνικό Συνέδριο με θέμα: Τρέχουσες εξελίξεις στον εξοπλισμό για την ασφάλεια των οδικών υποδομών που διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Οδικών Υποδομών (ERF), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Φεβρουαρίου 2015, στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα.

Η πρώτη ημέρα του Τεχνικού Συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία και τις πολιτικές όσον αφορά στην ασφάλεια των οδικών υποδομών. Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε περισσότερο στα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα, μαζί με τις ορθές πρακτικές για τον εξοπλισμό ασφάλειας των οδικών υποδομών. Τεχνικές συνεδρίες επικεντρώθηκαν στα συστήματα συγκράτησης των οχημάτων, στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, στα έργα σε αυτοκινητόδρομους, στην παθητική υποστήριξη και στη συντήρηση.