ΕΜΠ / ΣΕΣ – 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα Μάρτιος 2015

Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) οργάνωσαν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, στις 12 με 13 Μαρτίου 2015 .

Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα και των προσπαθειών και καινοτομιών που εφαρμόζονται για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδηγών, οχημάτων και πεζών στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 300 εμπειρογνώμονες και άλλοι ασχολούμενοι με τα θέματα οδικής ασφάλειας συμμετείχαν σε 8 συνεδρίες με περισσότερες από 55 παρουσιάσεις.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου και οι σχετικές παρουσιάσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου url