Διάλεξη στο ΕΜΠ Νάντιας Γκριτζά, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Purdue, Φεβρουάριος 2015

Η Νάντια Γκριτζά, Απόφοιτος του ΕΜΠ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Lyles, Πανεπιστημιο Purdue (West Lafayette, Indiana), έδωσε διάλεξη στο ΕΜΠ με θέμα «Αλληλεπίδραση των μεταφορών και της ηλεκτρικής ενέργειας: επιπτώσεις στον σχεδιασμό των υποδομών», στις 26 Φεβρουαρίου 2015.


Η μεγαλύτερη χρήση ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταφορές, δύο αλληλένδετων υποδομών. Τα συστήματα μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών και ενέργειας αλληλεπιδρούν κυρίως σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στη λειτουργία και στις επενδύσεις. Στο επίπεδο της λειτουργίας, κάθε σύστημα πρέπει να ικανοποιήσει τη ζήτησή του με την υπάρχουσα (κυκλοφοριακή/ενεργειακή) ικανότητα. Ωστόσο, η λειτουργία των δύο συστημάτων και, τελικά, οι επενδύσεις είναι αλληλένδετες: ενώ ο τομέας των μεταφορών απαιτεί ενέργεια με τη μορφή των καυσίμων, ο τομέας της ενέργειας απαιτεί τη μετακίνηση πρωτογενών πηγών ενέργειας (π.χ., άνθρακας, βιομάζα, ή φυσικό αέριο για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς). Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες για αύξηση της σύζευξης μεταξύ των συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μεταφορικών συστημάτων, είναι προφανές ότι o βέλτιστος σχεδιασμός και των δύο συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί εάν αυτά τα σχέδια εκτελούνται από κοινού. Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ηλεκτρικών και των εμπορευματικών/επιβατικών συστημάτων μεταφορών, με έμφαση στη ζήτηση ενέργειας από τα συστήματα μεταφορών και στις επιπτώσεις της μετακίνησης ενέργειας στις υποδομές μεταφορών. Για την απεικόνιση των επιπτώσεων αυτών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας μελέτης στην Αϊόβα. Ως μέρος αυτής της μελέτης, σχεδιάστηκε ένα (υπολογιστικό) μοντέλο για να προσδιοριστεί το οριακό κόστος της νέας κυκλοφορίας που παράγεται ως αποτέλεσμα ενός εργοστασίου βιοκαυσίμων με βάση τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων, την ποσότητα των πρώτων υλών, και του πάχους των οδοστρωμάτων.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!