Αφιέρωμα στον Ματθαίο Καρλαύτη στο TRB, Ιανουάριος 2015

Μια ξεχωριστή ημερίδα του Ετήσιου Συνεδρίου του TRB, 2015 αφιερώθηκε στην μνήμη του Ματθαίου Καρλαύτη (1969 – 2014), Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ, στην προσφορά του στο TRB και στην έρευνα για τις μεταφορές και στην εκπαίδευση. Αυτή η εκδήλωση στη μνήμη του κ. Καρλαύτη πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2015 στην Ουάσινγκτον στα πλαίσια της 94ου ετήσιου Συνεδρίου.

Ο Δρ. Καρλαύτης ήταν ένας καταξιωμένος επιστήμονας στην κοινότητα των μεταφορών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Συμμετείχε σε πολλές επιτροπές του TRB σχετικά με τις μεταφορές, την συλλογή στοιχείων, τη στατιστική και την τεχνική νοημούνη και υπήρξε πρότυπο για πολλούς νέους ερευνητές. Άφησε μια μεγάλη κληρονομιά σε υποτροφίες και επαγγελματισμό.

Οι ενθυμίσεις έγιναν από τη Linda Ng Boyle, Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, τον Kumares C. Sinha, Πανεπιστήμιο Purdue, τον  Simon Washington, Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Queensland της Αυστραλίας, τον Νικόλα Γερολιμίνη, Πολυτεχνείο της Λωζάνης, Ελβετία, τον Κωνσταντίνου Κεπαπτσόγλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνας και τον Αντώνη Σταθόπουλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνας, Ελλάδα.