Τατιάνα Μοσχόβου
ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 86, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
tel: (+30) 210.772.1321

email: tmosch@central.ntua.gr
icon.linkedin icon.researchgate

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1999) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2009) στις Μεταφορές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι ερευνήτρια και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει πάνω από 16 χρόνια εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα (ETIS-AGENT, ETISplus, CREAM, FMAN, EDIP, ITIP, GIFT, κλπ) αλλά και σε έργα και μελέτες στον τομέα των μεταφορών για άλλους φορείς. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά.