Στυλιανός Πειθής
Μηχανικός – Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 101, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.4715

email: stelios_pithis@mail.ntua.gr

icon.linkedin

Ο Στυλιανός Πειθής είναι ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Από το 2022 κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με ειδικότητα στην κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.