Υποτροφίες για σπουδές στις Μεταφορές, 2018

Ανακοινώσεις για Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές στις Μεταφορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρουσιάζονται παρακάτω. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ή και Διδακτορικού Διπλώματος. Οι σπουδαστές καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις απευθείας στα Πανεπιστήμια που ανακοινώνουν αυτές τις υποτροφίες, ενώ μπορούν σε κάθε περίπτωση να τις συζητήσουν με τους διδάσκοντες του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής.

 • Technical University of Munich, Department of Civil, Geo and Environmental Engineering Chair of Transportation Systems EngineeringPhD Position on modelling the impacts of demand responsive van pooling “D-VanPool” Project, Μάρτιος 2018. url
 • Northeastern University in Boston, Massachusetts PhD in Personal Health Informatics or PhD in Computer Science. urlurl
 • Northumbria University, Phd Project «A Naturalistic Cycling Study- Investigating cyclists’ behaviour and their interaction with other road users«, Οκτώβριος 2018. url
 • Institute for Climate Change and Sustainable Development, University of Malta PhD opportunities in relation to the HORIZON 2020 Project – CIVITAS DESTINATIONS Project, 28 Μαρτίου 2017. urlurl
 • City College of New York Manhattan, NY, PhD position in Transportation Program, Φθινόπωρο 2017. pdf
 • University Loughborough, U.K., PhD Studentship Targeting Road Injury Prevention (TRIP), Ιανουάριος 2017. url
 • Delft University of Technology, Netherlands, TUDelf – Search for 2 PhD-students and Postdoctoral researcher, Ιανουάριος 2017. url
 • Research Training Group (RTG) «SocialCars – cooperative, (de-)centralized traffic management», 12 Doctoral (Phd) projects concentrate on aspects of highly automated and fully automated driving in mixed traffic and resulting implications for traffic management,  Ιανουάριος 2017. pdf
 • University of Massachusetts Lowell, USA, PhD studies, Modeling and/or control for connected and automated vehicles, Traffic simulation, Traffic-energy-environment interaction, 2016-2017 url
 • Τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 30 Δεκεμβρίου 2016. url
 • Università degli Studi di Napoli, Italy, 1 Scholarship for Phd in Civil System Engineering (32nd cycle), in the transportation sector, 2016-2017. pdf
 • Universities of Southampton, Huddersfield, Birmingham and Nottingham, UK, funded PhD studentships linked to the ‘Track to the Future‘ programme, in Railway Track System Research, Ιούνιος 2016  url
 • Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Ιούνιος 2016:
 1. A PhD student on the topic of Traffic modeling and simulation of autonomous vehicles and automated traffic systems  url
 2. A PhD student on the topic of modelling and planning of bike traffic url
 • Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF) για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μaster 2, Απρίλιος 2016. url
 • Loughborough University, UK, PhD studies, Evaluating the impact of smart motorways on the environments: Is smart the new green?, Φεβρουάριος 2016. url
 • Loughborough University, UK, PhD studies, Evaluating small-scale rail investment decisions in relation to passenger satisfaction,  Ιανουάριος 2016. url
 • University of Leeds, UK, PhD studies, Climate Research Doctoral Training Programme, Ιανουάριος 2016. url
 • University of Glasgow, School of Engineering, UK, PhD studies, Transport control and engineering, Ιανουάριος 2016.
 • University of Massachusetts Amherst, USA, PhD studies, Mobility Electronic Market for Optimized Travel, Δεκέμβριος 2015.pdf
 • University of Massachusetts Amherst, USA, Post Doctoral Research Associate, Transportation systems analysis and optimization, Δεκέμβριος 2015.pdf
 • University of Brescia, Italy, PhD studies, Urban Mobility, Ιούλιος 2015. url
 • University of Loughborough, United Kingdom, PhD studies, Automated Mobility, Ιανουάριος 2015.

Save

Save