Παρασκευή Δημητρίου
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 89, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1723

email: paraskevi_dimitriou@mail.ntua.gr

icon.linkedin

Η Παρασκευή Δημητρίου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2020 είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, με ειδίκευση στην κατεύθυνση του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Κατά τη διετία 2021-2023 φοίτησε στο ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» του ΕΜΠ. Έχει ασχοληθεί με τη μελέτη ζητημάτων βιωσιμότητας και βέλτιστου σχεδιασμού στον τομέα των μεταφορών και συγκεκριμένα με την ένταξη της ηλεκτροκίνησης στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί με γενικότερα ζητήματα ενέργειας υπό το πρίσμα του energy analyst.

Εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο: «Βέλτιστος Σχεδιασμός και Λειτουργία Εμπορευματικών Μεταφορών σε Αστικά Δίκτυα για Στόλους Ηλεκτρικών Οχημάτων» υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δρ. Κωνσταντίνου Γκιοτσαλίτη.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα