Μαρία Γέμελα
ΙΔΑΧ
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 104, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.2210

email: magemela@central.ntua.gr