ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τομέας Μεταφορών και Συγκ. Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών, ΕΜΠ