Ελένη Παπατζίκου
Δρ Συνεργάτης-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ:119, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1370

email: epapatzi@central.ntua.gr
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia