Αικατερίνη Φώλλα
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 107, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1265

email: katfolla@central.ntua.gr
website: www.nrso.ntua.gr/p/katfolla/

icon.researchgate