Θεοδώρα Μπαγιάστα
ΙΔΑΧ
Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

γρ: 83, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1203

email: bagidora@central.ntua.gr