Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2022

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2022, θα πραγματοποιηθούν μέσω  τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Πρόγραμμα εξέτασης