Κωνσταντίνος Αντωνίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

γρ: Β-125, 1ος όροφος, Κτίριο Βέη, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
tel: (+30) 210.772.2783

email: antoniou@central.ntua.gr
website: http://users.ntua.gr/antoniou/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1995) και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MS in Transportation, 1997, και PhD in Transportation Systems, 2004) από το MIT. Έχει σημαντική εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας (τόσο εφαρμογής, όσο και έρευνας), κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κρίση (με πάνω από 150 ετεροαναφορές), ένα βιβλίο και τέσσερα κεφάλαια σε βιβλία.