Άννα-Μαρία Λέκκα
Συνεργάτης-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: alekka@central.ntua.gr

icon.linkedin