Αμαλία Νικολοπούλου
Δρ Συνεργάτης-Ερευνήτρια
Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών

γρ: 120, 1ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1370

email: anikolopoulou@mail.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate

Η Δρ. Αμαλία Νικολοπούλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών της Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκή υπότροφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2008) και διδάκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2016). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων βελτιστοποίησης και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για την επίλυση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού. Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στη διαχείριση εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Διαχείρισης. σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σε προπτυχιακά προγράμματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρησιακής έρευνας.