Αλέξανδρος Παπαχαραλάμπους 
Υποψήφιος Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

email: a.papacharalampous@aethon.gr
icon.linkedin