Χάρης Χαλκιαδάκης
Υποψήφιος Διδάκτoρας

Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής
γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

email:  xarisxalk@mail.ntua.gr

icon.linkedin icon.researchgate

Ο Χάρης Χαλκιαδάκης είναι υποψήφιος Διδάκτωρ – Ερευνητής στο Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α. – Ι.ΜΕΤ).

Η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα σχετίζεται με τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (C-ITS) και τις εφαρμογές αυτών σχετικά με την Ανθεκτικότητα (resilience) του οδικού δικτύου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα πάνω στον τομέα των Μεταφορών χρηματοδοτούμενα τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και από Εθνικούς πόρους. Έχει συμμετάσχει παράλληλα στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών στους τομείς των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, των Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και της Ανθεκτικότητας των Οδικών Δικτύων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι, μεταξύ άλλων, τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, η Μελέτη της Ανθεκτικότητας των Οδικών Δικτύων, η Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων, ο Σχεδιασμός των Μεταφορών και η Οικονομική των Μεταφορών.

Εκπονεί τη Διδακτορική του Διατριβή με τίτλο «Προς ανθεκτικά συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας για έξυπνες πόλεις» υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας. Ελένης Βλαχογιάννη. Η Διδακτορική Διατριβή υλοποιείται με υποτροφία από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΠΕΒΕ – ΕΜΠ).