Κωνσταντίνος Κατζηλιέρης
Μηχανικός – Ερευνητής
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 201, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1515

off: room 201, 3rd floor, Materials Building, NTUA Campus
tel: (+30) 210.772.1575

Ο Κωνσταντίνος Κατζηλιέρης είναι Πολιτικός Μηχανικός και Ερευνητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2020 κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ανάλυση δεδομένων και επίλυση προβλημάτων μηχανικού με προχωρημένες μεθόδους μηχανικής μάθησης.