Ελένη Μαντούκα
Υποψήφια Διδάκτορας
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ. 203, 3ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1367

email: elmant@central.ntua.gr
icon.linkedin icon.researchgate

Η Ελένη Μαντούκα είναι Υποψήφια Διδάκτωρ – Ερευνήτρια του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Από το 2016, κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Συγκοινωνιακός Αναλυτής – Ερευνήτρια, έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά έργα και έχει προετοιμάσει προτάσεις τόσο για εθνικές όσο και ευρωπαϊκές προσκλήσεις. Η ερευνητική της εμπειρία εκτείνεται από την απλή περιγραφική στατιστική στη μηχανική μάθηση με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των προτύπων συμπεριφοράς των μετακινούμενων σε αστικά δίκτυα. Επιπλέον, άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Η ίδια είναι κριτής σε 6 επιστημονικά περιοδικά, και έχει δημοσιεύσει 7 επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά, 15 εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια και 1 διπλωματική εργασία.

Εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο «Πρότυπα Πρόβλεψης Οδηγικής Συμπεριφοράς και Παροχής Συστάσεων με Χρήση Δεδομένων Ευρείας Κλίμακας» υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κυρίας Ελένης Βλαχογιάννη. Η Διδακτορική Διατριβή υλοποιείται με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).